Your address will show here +12 34 56 78

vergoedingen

  • Text Hover

Worden de trainingen van de Damsté groep vergoed?

Alle groepstherapieen van de Damstegroep worden vergoed vanuit het basispakket. De therapeuten zijn allen logopedist-stottertherapeut en hebben een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten. Daarom kunnen ook wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Enkel voor verzekerden van de CZ groep (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just en CZ direct) jonger dan 18 jaar dient een verwijzing van de (huis)arts afgegeven te worden voor vergoeding van deze zorg. Voor de overige zorgverzekeringen is dit niet nodig.


Voor cliënten van 18 jaar en ouder geldt dat het eigen risico van 385 euro, welke vanuit de overheid is opgelegd, ook van toepassing is voor logopedie, en dus ook voor deze groepen. Als u dit heeft verbruikt, ontvangt u geen nota; heeft u nog (een deel van) de eigen bijdrage af te dragen, dan ontvangt u van de zorgverzekeraar een rekening voor dat deel, of verrekenen zij het met andere kosten.